Address:Λυκαβηττού 6, 10671 Αθηνά

Όροι Χρήσης

  1. ΌΡΟΙ ΤΗΣ ΣYΜΒΑΣΗΣ

H ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

H ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα lemisios.com

  1. ΠΑΡΕΧOΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα lemisios.com του ηλεκτρονικού της καταστήματος τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχόμενων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της προϊόντων, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Οι φωτογραφίες των προβαλλόμενων προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα lemisios.com έχουν παρθεί με γνώμονα την πιστή απεικόνιση των προϊόντων, τυχόν διαφορές των φωτογραφιών με την πραγματικότητα ενδέχεται να οφείλονται σε ιδιαιτερότητα των ρυθμίσεων του εποπτικού μέσου του χρήστη και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ.

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 9. Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αλλαγή Προϊόντων).

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ δεν παρέχει εγγύηση για την διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα lemisios.com αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα lemisios.com παρέχει το περιεχόμενο (όπως πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Οι φωτογραφίες των προβαλλόμενων προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα lemisios.com έχουν παρθεί με γνώμονα την πιστή απεικόνιση των προϊόντων, τυχόν διαφορές των φωτογραφιών με την πραγματικότητα ενδέχεται να οφείλονται σε ιδιαιτερότητα των ρυθμίσεων του εποπτικού μέσου του χρήστη και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα lemisios.com είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα στην διεύθυνση lemisios.com είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ και του ηλεκτρονικού της καταστήματος lemisios.com. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τρίτα μέρη συμβεβλημένα με την ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ καθώς και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα lemisios.com του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

  1. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας lemisios.com αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα της ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

6. Αγορά Προϊόντων

Στα ράφια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να βρείτε μια πολύ μεγάλη ποικιλία ειδών αλιείας.

Για να διευκολύνουμε την αναζήτηση σας, έχουμε διαιρέσει τα προϊόντα μας σε κεντρικές κατηγορίες. Κάθε κατηγορία έχει και ένα δέντρο υποκατηγοριών. Στόχος μας είναι να φτάσετε στο τελικό προϊόν εύκολα και γρήγορα.

Στην περίπτωση που ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε την «αναζήτηση», που θα σας οδηγήσει κατ’ ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας.

Η La Balleteria κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρ/κά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε μαζί μας στο 00302103611161 ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.

7. Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

  1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία.
  2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 00302103611161 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.
  3. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 00302103611161 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελιάς. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.

8. Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής / Χρεωστικής Κάρτας:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας δέχεται όλες τις πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-128 bit) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο.

Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή):

Πληρώστε στον μεταφορέα ή στον υπάλληλο της εταιρίας μας, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας.

Παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας σας από το κατάστημα της εταιρείας :

Κάντε την παραγγελία σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και παραλάβετε τα προϊόντα σας την ίδια μέρα από το κατάστημα της εταιρείας.

9. Διαφορά μεταξύ τιμής καταστήματος και τιμής ηλεκτρονικού καταστήματος

Η πολιτική των τιμών των προϊόντων της εταιρείας είναι ίδια σε όλα τα κανάλια διανομής της : κατάστημα, ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο σε επιλεγμένα προϊόντα δημιουργήσαμε τις ονομαζόμενες «Προσφορές», όπου η τιμή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα διαφέρει από την τιμή του καταστήματος και ισχύει μόνο για αγορές μέσω αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σε κάθε περίπτωση, αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών και των τιμών που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Για το λογο αυτό, σάς συνιστούμε ειδικά στις περιπτώσεις “Προσφορών”, πριν από κάθε πληρωμή και την ολοκλήρωση της παραγγελία σας να επικοινωνείτε για επιβεβαίωση της τιμής αυτής στο 00302103611161 ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.

10. Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής

Ολοκλήρωση παραγγελίας:

Με το που ολοκληρώνεται η παραγγελία σας, σας εμφανίζεται το μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Για παραγγελίες άνω των 120 € τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα. Για παραγγελίες κάτω των 120 € το κόστος είναι σταθερά 4.5 ευρώ ανεξαρτήτου βάρους.

Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης

Ισχύουν οι ώρες παράδοσης της εκάστοτε Μεταφορικής Εταιρείας.

Παραλαβή προϊόντων

Κάντε την παραγγελία σας και η εταιρεία εγγυάται πως τα προϊόντα θα τα παραλάβετε εντός του χρονικού περιθωρίου που δίνονται παρακάτω:

ΠροορισμόςΓενική ΤαχυδρομικήΕΛ.ΤΑ.
Αττική1-2 εργάσιμες ημέρες1-2 εργάσιμες ημέρες
Ηπειρωτική Ελλάδα2-4 εργάσιμες ημέρες2-4 εργάσιμες ημέρες
Νησιωτική Ελλάδα2-5 εργάσιμες ημέρες2-5 εργάσιμες ημέρες
Δυσπρόσιτες περιοχές3-7 εργάσιμες ημέρες3-7 εργάσιμες ημέρες

ΕΛ.ΤΑ. καί δέματα πολύ μεγάλου όγκου

Για παραγγελίες που ο όγκος τους ξεπερνάει τα φυσιολογικά όρια (π.χ.: πολύ μεγάλα ψυγεία), επιλέγουμε την αποστολή με απλό ταχυδρομείο (ΕΛ.ΤΑ.). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται αποκλειστικά μέσω της Γενικής Ταχυδρομικής.

Έξοδα Αποστολής / Δωρεάν παράδοση

Για παραγγελίες άνω των 120 € τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα μέσω courier.

Για παραγγελίες κάτω των 120 € το κόστος είναι σταθερά 4.5 ευρώ ανεξαρτήτου βάρους.

11. Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

-Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.

-Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.